ජර්මානු ඉතුරුම් බැංකු විසින් පරිබොගිකයින්ට ඍජුවම Bitcoin (BTC) සහ Ether (ETH) වැනි ප්‍රධාන ඩිජිටල් මුදල්වල ආයෝජනය කිරීමට ඉඩ සැලසීමට සැලසුම් කරයි.

 

ජර්මානු ඉතුරුම් බැංකු ගනුදෙනුකරුවන්ට සෘජුවම Bitcoin (BTC) සහ Ether (ETH) වැනි ප්‍රධාන ඩිජිටල් මුදල්වල ආයෝජනය කිරීමට ඉඩ සැලසීමට සැලසුම් කරයි.

ජර්මානු භාෂාව කතා කරන රටවල ඉතුරුම් බැංකු, Sparkassen ලෙසද හැඳින්වේ, ලබන වසරේ මැද බාගය වන විට cryptocurrency පසුම්බියක් දියත් කිරීමට සහ exchange දියත් කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව  Capital ප්‍රාදේශීය ව්‍යාපාරික සඟරාව දෙසැම්බර් 13 වාර්තා කළේය.

නියමු ව්‍යාපෘතිය ලබන වසරේ මුල් භාගයේදී Sparkasse කමිටු අනුමැතියට යටත් වන අතර බැංකු සංගමය 2022 ආරම්භයේදී අදාළ සේවාවන් සංවර්ධනය කිරීමට ඉලක්ක කරයි.

ජර්මානු ඉතුරුම් බැංකු සංගමයේ ප්‍රකාශකයෙක් Cointelegraph වෙත ප්‍රවෘත්තිය සනාථ කරමින් මෙසේ පැවසීය.

"වැඩි වැඩියෙන් පාරිභෝගිකයින් ගුප්ත-වත්කම් ගැන උනන්දු වෙති. ජර්මානු ඉතුරුම් බැංකුවල ගණුදෙණුකරුවන් දස දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙක් පවසන්නේ ඔහුට/ඇයට ගුප්ත-වත්කම් හිමි හෝ ඇති බවයි. ඔවුන්ගේ අපේක්ෂාවන් සැලකිල්ලට ගනිමින්, ඉතිරිකිරීමේ බැංකු මූල්‍ය සමූහය ගුප්ත-වත්කම් ගැන සොයා බැලිය යුතුය. ."Previous Post Next Post