එල් සැල්වදෝරය BTC මිල $50k ට අඩුවෙන් කඩා වැටීමෙන් පසු Bitcoin 150 ක් ගොඩගසා ගනී.

 

එල් සැල්වදෝර් ජනරජය නොවැම්බර් මස මුල් සතියේ දී Bitcoin ඩොලර් 68,000 කට ආසන්න සර්වකාලීන ඉහළම අගයක් ලබා ගැනීමෙන් පසු විශාලතම bear වෙළෙඳපොළ මධ්‍යයේ 150 Bitcoin (BTC) ලබාගෙන ඇත.

සැල්වදෝර ජනාධිපති Nayib Bukele විසින් 150 BTC මිලදී ගැනීම නිවේදනය කළේ වෙළඳපල වටිනාකමින් 15% කට වඩා අහිමි වීමෙන් පසු වෙළඳපල මිල මොහොතකට ඩොලර් 50,000 ට වඩා පහත වැටුණු බැවිනි.


Previous Post Next Post