චීන Crypto තහනම හේතුවෙන් තායිලන්තයේ Crypto කැණීම් ( Mining ) ඉහළ යන බව වාර්තා වේ.


 සැප්තැම්බර් මාසයේදී බලාත්මක කරන ලද රටේ නව Crypto mega තහනම මගින් අවුලුවන ලද චීන පතල් කම්කරුවන්ගේ යටත් වීම හේතුවෙන් තායිලන්තයේ සිල්ලර Crypto මුදල් කැණීම සඳහා ප්‍රබෝධයක් ලැබී ඇති බව පෙනේ.

තායි ව්‍යවසායකයින් සහ Crypto ව්‍යවහාර මුදල් ව්‍යාපාර චීන පතල් කම්කරුවන් ඔවුන්ගේ Crypto පතල් යන්ත්‍රවලින් මිදීමෙන් වැඩි වැඩියෙන් ප්‍රාග්ධනය කර ඇති බව Al Jazeera බදාදා වාර්තා කළේය.


“චීනය Crypto තහනම් කළ මොහොතේ, අපි ප්‍රීතියෙන් පිනා ගියෙමු,” තායි පදනම් කරගත් Bitcoin (BTC) උද්යෝගිමත් සහ පතල් කම්කරුවෙක් පැවසීය.


Previous Post Next Post