ලොව විශාලතම douchebag NFT එකතුව නිකුත් කරයි.

 ලොව පුරා, douchebags විශාල වශයෙන් NFT වලට ඇතුල් වේ.දැන් වර්ධනය වන NFT අවකාශයේ දහස් ගණනක් සහ දහස් ගණනක් නීත්‍යානුකූල කලාකරුවන් සිටින බවත්, ඔවුන්ගෙන් කිසිවෙකු පැරිස් හිල්ටන් නොවන බවත් සත්‍යයකි.

සහ නිසැකවම, NFTs යනු කලා ලෝකයේ ArtReview හි බලවත්ම ආයතනය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ලෝකය වෙනස් කළ හැකි සංසිද්දියක් වේ.

theswitzerlandtimes


 .

Previous Post Next Post