ඉන්දියාව 2022-23 වන විට 30% Crypto බද්දක් යටතේ ඩිජිටල් රුපියල ( CBDC ) හඳුන්වා දෙනු ඇත.

2022 සඳහා අයවැය සාකච්ඡා කරමින් දේශනයකදී, ඉන්දීය මුදල් ඇමති නිර්මලා සීතාරාමන්, රටේ ආර්ථික වර්ධනය ඉහළ නැංවීම සඳහා 2022-23 වන විට මහ බැංකු ඩිජිටල් මුදල් ඒකකයක් (CBDC) දියත් කරන බව නිවේදනය කළේය.

සීතාරාමන් Union අයවැයේ පිහිටුවා ඇති අරමුදල් ප්‍රතිපාදන ප්‍රකාශයට පත් කරන අතරතුර බොහෝ ව්‍යාපාරික කටයුතු සදහා ඩිජිටල් ඒකක ඇතුළත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඉස්මතු කළේය.

ඩිජිටල් රුපියලක් දියත් කිරීම පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් ඇය කියා සිටියේ CBDC හඳුන්වාදීම ඩිජිටල් ආර්ථිකයට “විශාල තල්ලුවක්” සපයන බවයි. ඩිජිටල් මුදල් මගින් වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ලාභදායී මුදල් කළමනාකරණ පද්ධතියක හැකියාව ද ඇය අවධාරණය කළාය.

"එබැවින් 2022-23 සිට ඉන්දියානු සංචිත බැංකුව විසින් නිකුත් කරනු ලබන blockchain සහ අනෙකුත් තාක්ෂණයන් භාවිතා කරමින් ඩිජිටල් රුපියල හඳුන්වා දීමට යෝජනා කර ඇත."

ඉන්දියානු රුපියලේ ඩිජිටල් අනුවාදයක් දියත් කිරීම සම්පූර්ණ කරමින්, සීතාරාමන්  virtual (අථත්‍ය) ඩිජිටල් වත්කම් සියල්ල මාරු කිරීම ඉලක්ක කරන 30% ක්‍රිප්ටෝ බද්දක් හඳුන්වා දීමට ද යෝජනා කළේය.

“ඕනෑම අතථ්‍ය ඩිජිටල් වත්කමක් පැවරීමෙන් ලැබෙන ඕනෑම ආදායමක් 30% ක අනුපාතයකින් බදු අය කෙරේ. අත්පත් කර ගැනීමේ පිරිවැය හැර, එවැනි ආදායමක් ගණනය කිරීමේදී කිසිදු වියදමක් හෝ දීමනාවක් සම්බන්ධයෙන් අඩු කිරීම්වලට ඉඩ නොදේ.ඩිජිටල් වත්කම් ගනුදෙනු කිරීමේදී සිදුවූ පාඩුවක් වෙනත් ආදායම් මාර්ගයකට වන්දි වශයෙන් භාවිත කළ නොහැකි බවද මුදල් ඇමැතිවරයා අවධාරණය කළේය. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, ලාභ මත බදු අය කිරීම සඳහා ආයෝජකයින්ට පාඩු  Crypto මුදල් මගින් පෙන්වීමට නොහැකි වනු ඇත.

රට තුළ ක්‍රිප්ටෝ ආයෝජන පිළිබඳ වාර්තාවක් තබා ගැනීම සඳහා, තවමත් තීරණය කර නොමැති සීමාවකට වඩා 1% ක මූලාශ්‍ර (TDS) හි බදු අඩු කිරීමක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිතාරාමන් තවදුරටත් යෝජනා කළේය.

Previous Post Next Post