අද පෙබරවාරි 24 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : යුක්රේන රුසියා ගැටුමත් සමග වෙළදපල සියල්ල පහත වැටේ .

ගෝලීය Crypto මුදල් වෙළෙඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 5.78 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.61 දක්වා පහත වැටී ඇති අතර වෙළඳ පරිමාවන් සියයට 99.98 කින් පමණ පහත වැටී ඩොලර් මිලියන 12.72 දක්වා පහත වැටී ඇත.

ක්‍රිප්ටෝ වෙලඳපොලේ මෙම පසුබෑම බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන යුක්රේනයට එරෙහිව මිලිටරි ක්‍රියාමාර්ගයක් දියත් කිරීමට රුසියාව ගත් පියවර මගින් අවුලුවන ලද ගෝලීය වෙළඳපල විනාශයක් සමඟ සමපාත විය.

පසුගිය පැය 24 තුළ, විමධ්‍යගත මූල්‍ය (DeFi) අවකාශයේ මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 12.87 ක් වූ අතර, stablecoins මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 72.07 ක් විය.

Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය සියයට 0.16 සිට සියයට 41.76 දක්වා පහත වැටුණු අතර පෙබරවාරි 24 දින උදෑසන මුදල් ඒකකය ඩොලර් 35,441.27 හි ගනුදෙනු විය.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 7.86 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 7,092,787.00 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 10.18 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 482,956.25 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 12.88  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 161.23 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 11.33  කින්  පහල ගොස් රුපියල් ( 13,673 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 10.19 පහල ගොස් රුපියල් ( 2,992.65 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 9.46 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 19,685 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් (  202.65 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 10.03  කින් පහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 12.22 කින් පහල ගොස් රුපියල් 23.37 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 11,355 දක්වා සියයට 0.68 කින් පහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post