වෙළඳුන්ට Crypto මගින් ගෙවීම් සිදුකිරීමට නව විශේෂාංගයක් Apple iPhone සදහා ඉදිරියේදී පැමිණීමට නියමිතය.

Apple සමාගම සිය iPhone සඳහා Tap to Pay දියත් කිරීමට සැලසුම් කරන බව නිවේදනය කළේය, එය නව විශේෂාංගයක් වන අතර එමඟින් ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය ව්‍යාපාර සහ වෙළඳුන් සඳහා විකිණීමේ ලක්ෂ්‍ය උපාංගයක් බවට පත් කරයි.

Tap to Pay සමඟින්, iPhone හිමිකාර වෙළෙන්දන්ට ඔවුන්ගේ ජංගම උපාංග විකිණීමේ ලක්ෂ්‍ය යන්ත්‍රයක් ලෙස භාවිත කිරීමෙන් සම්බන්ධතා රහිත ගෙවීම් ලැබෙන බව නිවේදනය පැහැදිලි කරයි.

Apple සමාගමට අනුව, ඉක්මනින් දියත් කිරීමට නියමිත Tap to Pay විශේෂාංගය "Apple Pay, contactless credit and debit cards සහ වෙනත් ඩිජිටල් මුදල් පසුම්බි" සඳහා සහය ලබා දෙනු ඇත. එය මූලික වශයෙන් අදහස් කරන්නේ Apple විසින් ඒ සඳහා සෘජු බාධකයක් නොතබන්නේ නම්, Coinbase කාඩ්පත, Crypto.com Visa කාඩ්පත හෝ ඒ හා සමාන ගෙවීම් කාඩ්පතක් භාවිතා කරන පාරිභෝගිකයින්ට Tap to Pay හරහා ගෙවීම් කිරීමට ඔවුන්ගේ cryptocurrency  භාවිතා කළ හැකි බවයි.


Previous Post Next Post