ශ්‍රීලංකාව තුල Binance P2P ගනුදෙනු ලබන අප්‍රේල් මස සිට අත්හිටුවීමට කටයුතු කරන බවට කටකතා පැතිරෙමින් පවතී .

ශ්‍රිලංකාවේ Binance P2P ගනුදෙනු හරහා සිදුවන වංචනික ක්‍රියාකාරම් වල වැඩීවීමක් පෙන්නුම් කරන අතර , රට තුල පවතින ආර්ථික අර්බුදය හේතූවෙන් P2P ගනුදෙනු ශ්‍රිලංකාව තුල අත්හිටුවීමට කටයුතු කරන බවට  කටකතා පැතිරෙමින් පවතී. 

එබැවින්  එම තොරතුරු වල සත්‍යතාවය පිලිබවද තහවුරු  කර ගැනීම සදහා අප twitter හරහා  Binance නිලදාරීන් සම්බන්ද කර ගත් අතර ඔවුන් CCN.LK වෙත පැවසූවේ . Binance  මෙහෙයුම් සම්බන්දයෙන්  යම් කිසි වෙනස් වීමක් හෝ යාවත්කාලීන කිරීමක් සිදුවනවානම්  එය නිල වශයෙන් පෙර දැනුම්  දෙන බවයි.

අපගේ මෙහෙයුම් සම්බන්ධයෙන් යම් යම් වෙනස්කම් හෝ යාවත්කාලීන කිරීම් තිබේ නම් එය නිල වශයෙන් කලින් දැනුම් දෙනු ලැබේ binance කණ්ඩායමෙන් නිල නිවේදනයක් නොමැති නම් එය සත්‍ය නොවේ.Previous Post Next Post