එක්සත් රාජධානියේ නියාමකයා Floki Inu දැන්වීම් 'වගකීම් විරහිත' ලෙස තහනම් කරයි .

එක්සත් රාජධානියේ ප්‍රචාරණ ප්‍රමිති අධිකාරිය (ASA) Elon Musk ගේ shiba inu සුනඛයාගේ නමින් නම් කරන ලද meme-based crypto සඳහා දැන්වීම් තහනම් කළේ ඒවා "වගකීම් විරහිත" බව පවසමිනි.

Floki Inu කාසිය පසුගිය වසරේ "Missed Doge? Get Floki" යන සටන් පාඨය යටතේ ලන්ඩනයේ බස් රථ සහ මෙට්‍රෝ ජාලයේ ප්‍රචාරණය කරන ලදී.

දැන්වීම් නියාමකයා නිගමනය කළේ මෙම දැන්වීම් "වගකීම් විරහිතව සූරාකෑම" පාරිභෝගිකයන් මගහැර යාමේ බිය සහ cryptocurrency හි ආයෝජනය සුළු කොට තැබූ බවයි.

Dogecoin මිලදී නොගත් පාරිභෝගිකයින් නව විකල්පයක් සඳහා ආයෝජනය කළ යුතු බව යෝජනා කිරීමෙන්, Floki Inu ඇඟවුම් කළේ එය මිලෙන් ඉහල අගයකට යාමට ඉඩ ඇති බවය.  ASA පවසයි.

Floki Inu තර්ක කර ඇත්තේ මෙම දැන්වීම "දැනුවත් පාරිභෝගිකයා" ඉලක්ක කර ගෙන ඇති බවත්, Crypto ආයෝජනය පිළිබඳ මනා දැනුමක් නොමැති "සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයා" - එය සමඟ සම්බන්ධ වීමට ඉඩක් නොමැති බවත්ය.

කෙසේ වෙතත්, ක්‍රිප්ටෝ යනු "ඉහළ පැතිකඩක් සහ මාතෘකාවක්" බව ASA නිගමනය කර ඇති අතර දැන්වීම් "සාමාන්‍ය ප්‍රේක්ෂකයින්" වෙත යොමු කරන ලදී. එබැවින් දැන්වීම් "පැමිණිලි කළ ආකාරයෙන්" නොපෙන්විය යුතුය.

2021 ජූලි මාසයේ දියත් කරන ලද Floki Inu, CoinMarketCap හි දත්ත වලට අනුව $0.0000444 මිල වේ. එය නොවැම්බර් 4 වන දින ඩොලර් 0.0003437 හි සර්වකාලීන ඉහළම අගයට පත් විය.


 

Previous Post Next Post