අද අප්‍රේල් 15 වනදා Cryptocurrency මිල ගණන් : Bitcoin, Ethereum ඇතුළු වෙළදපල සියල්ල පහත වැටේ.

පසුගිය පැය 24 තුළ ගෝලීය ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපල වටිනාකම සියයට 2.75 කින් ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.87 දක්වා පහත වැටීම නිසා බොහෝ ගුප්තකේතන මුදල් අප්‍රේල් 15 වන දින රතු පැහැයෙන් වෙළඳාම් විය. මුළු ගුප්තකේතන මුදල් වෙළෙඳපොළ පරිමාව ද ඩොලර් බිලියන 77.23 දක්වා සියයට 4.67 කින් පහත වැටුණි.

DeFi හි මුළු පරිමාව ඩොලර් බිලියන 10.13 ක් වූ අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් සියයට 13.11 කි. අනෙක් අතට, සියලුම ස්ථාවර කාසිවල පරිමාව ඩොලර් බිලියන 60.69 ක් වූ අතර එය මුළු ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොලේ පැය 24 පරිමාවෙන් 78.49% කි.

Stablecoins යනු වාෂ්පශීලී නොවන සහ සාමාන්‍යයෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලරය වැනි සැබෑ ලෝක මුදල් ඒකකයකට සම්බන්ධ වූ වෙනත් ගුප්තකේතන මුදල් කාණ්ඩයකි.

CoinMarketCap දත්ත වලට අනුව, ලොව විශාලතම ගුප්තකේතන මුදල් ඒකකය වන Bitcoin හි වෙළඳපල ආධිපත්‍යය පසුගිය දිනට වඩා සියයට 0.22 සිට සියයට 40.75 දක්වා පහත වැටී ඇත.

ප්‍රධාන Crypto මුදල් අතර ගත් කල,

#Bitcoin සියයට 3.57 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 12,988,103.00 ) ක් වූ අතර,

#Ethereum සියයට 3.74 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 981,704.77 ) ක් විය.

#Cardano සියයට 4.59  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 302.30 ) ක් වූ අතර, 

#Avalanche සියයට 4.69  කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 24,945 ) ක් විය.

#Polkadot පසුගිය පැය 24 තුළ සියයට 2.72 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 5,786.60 ) ක් වූ අතර

#Litecoin සියයට 2.40 කින් පහල ගොස් රුපියල් ( 34,832 ) ක් විය. 

#Tether රුපියල් ( 322.44 ) ගනුදෙනු වෙමින් පවතී.

Memecoin SHIB සියයට 2.74 කින් පහල ගිය අතර, Dogecoin සියයට 1.06 කින් ඉහල ගොස් රුපියල් 46.32 ක් විය. Terra (LUNA) රුපියල් 26,241 දක්වා සියයට 8.64 කින් පහල ගියේය.

 

Previous Post Next Post