30% බද්ද ක්‍රියාත්මක වීමත් සමග ඉන්දියානු Crypto හුවමාරු පරිමාව පහත වැටේ.

ඉන්දියානු ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුවල වෙළඳ පරිමාව පිළිබඳ නැවුම් දත්ත බදු රීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් දින දහයකට පසු ඉන්දියානුවන් අතර වෙළඳ භාවිතයන්හි සැලකිය යුතු අඩුවීමක් හෙළි කරයි. ඉන්දියාවේ නව 30% ක්‍රිප්ටෝ බදු රීතිය අප්‍රේල් 1 දා සිට ක්‍රියාත්මක විය, බොහෝ පාර්ශවකරුවන් සහ හුවමාරු ක්‍රියාකරුවන් එහි අහිතකර බලපෑම්වලට එරෙහිව අනතුරු අඟවා ඇත.

ඉන්දියානු බ්ලොක්චේන් විශ්ලේෂණ සමාගමක් වන Crebaco විසින් Cointelegraph සමඟ බෙදාගත් පර්යේෂණ දත්ත වාර්තාවකින් පෙන්නුම් කරන්නේ පසුගිය දින 10 තුළ ඉහළම ඉන්දියානු ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුවල වෙළඳාම් පරිමාව 70% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.ඉන්දියාවේ ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව වන WazirX හි වෙළඳ පරිමාව අප්‍රේල් 1 වන දින ඩොලර් මිලියන 47.8 සිට ඉරිදා ඩොලර් මිලියන 13.2 දක්වා අඩු විය. CoinDCX හි වෙළඳ පරිමාව ඩොලර් මිලියන 12.16 සිට ඩොලර් මිලියන 5.76 දක්වා පහත වැටුණු අතර, පසුගිය දින දහය තුළ Bitbns 41.29% ක සමස්ත පහත වැටීමක් සමඟින් පසු විය.

ඉන්දියාවේ සූදු නීති මගින් සෘජුවම ආභාසය ලැබූ දැඩි ක්‍රිප්ටෝ බදු නීතිවලට අමතරව, ඒකාබද්ධ ගෙවීම් අතුරුමුහුණත (UPI) ප්‍රවේශ්‍යතාව ලබා දෙන බොහෝ ගෙවීම් සැකසුම් හවුල්කරුවන් ද ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු සමඟ සබඳතා බිඳ දමා ඇත.

 

Previous Post Next Post