මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජය Bitcoin නීත්‍යානුකූල ටෙන්ඩරයක් ලෙස භාවිතා කරනු ලබයි.

මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජයේ (CAR) හි දළ වශයෙන් මිලියන පහක පමණ පදිංචිකරුවන්ට දැන් නීත්‍යානුකූල ටෙන්ඩරය ලෙස රටේ ෆ්‍රෑන්ක් වලට අමතරව Bitcoin භාවිතා කිරීමට හැකි වනු ඇතැයි වාර්තා වේ.


ප්‍රවෘත්ති ආයතනයක් වන Agence France-Presse හි බදාදා වාර්තාවකට අනුව, මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජයේ ජනාධිපති Faustin-Archange Touadéra විසින් රට තුළ Cryptocurrency භාවිතය සඳහා මෙන්ම Bitcoin (BTC) නීත්‍යානුකූල ටෙන්ඩරයක් ලෙස භාවිතා කිරීම සඳහා නියාමන රාමුවක් ස්ථාපිත කිරීමේ පනතකට අත්සන් කර ඇත . ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී Obed Namsio පැවසුවේ මෙම පියවර CAR ලෝකයේ “ධෛර්යවත්ම සහ වඩාත්ම දූරදර්ශී” එකක් බවට පත් කිරීම අරමුණු කරගත් බවයි.
CAR විසින් රටේ මූල්‍ය වෙලඳපොලවල ක්‍රිප්ටෝ භාවිතය නීත්‍යානුකූල කිරීම පිළිබඳ පූර්ව වාර්තාවලට BTC නීත්‍යානුකූල ටෙන්ඩරයක් ලෙස ඇතුළත් කර නොතිබුණි. රටේ ඩිජිටල් ආර්ථිකය, තැපැල් සහ විදුලි සංදේශ අමාත්‍ය Justin Gourna Zacko විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද crypto පනත නීති සම්පාදකයින් ඒකමතිකව අනුමත කළ බව වාර්තා වේ.


වාර්තාවේ ඇඟවුම් මගින් CAR නීත්‍යානුකූල ටෙන්ඩරයක් ලෙස බිට්කොයින් භාවිතා කිරීමට රටවල්වල කෙටි ලැයිස්තුවකට ඇතුළත් වේ. 2021 සැප්තැම්බරයේදී, එල් සැල්වදෝරයේ බිට්කොයින් නීතිය ක්‍රියාත්මක වූ අතර, එ.ජ. ඩොලරය සමඟින් ක්‍රිප්ටෝ වත්කම් මුදල් ඒකකයක් ලෙස ස්ථාපිත කරන ලදී. ලතින් ඇමරිකානු ජාතිය ද ඩොලර් බිලියන 1 ක් වටිනා BTC බැඳුම්කර මගින් අරමුදල් සම්පාදනය කරමින් එහි නගරය Bitcoin City නිර්මාණය කිරීමට සූදානම් වේ.


Central African Republic currencies. Source: Wikipedia


Previous Post Next Post