පතල් කැණීමේ දුෂ්කරතා ( difficulty ) නව ATH 31.251T ක අගයක් වාර්තා කරන බැවින් Bitcoin ජාලය ශක්තිමත් වේ.

බ්ලොක්චේන් හි සැලසුම්ගත ප්‍රහාරයන් පිලිබඳ ඕනෑම සැලකිල්ලකින් තවදුරටත් ඈත් වෙමින්, Bitcoin (BTC) ජාලය ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට ට්‍රිලියන 30 සීමාව ඉක්මවූ - ටි‍්‍රලියන 31.251 ක නව පතල් කැණීමේ දුෂ්කරතාවයක් ( difficulty ) ස්ථාපිත කරන ලදී.


Bitcoin හි නිර්මාතෘ, Satoshi Nakamoto, ගනුදෙනු වල නීත්‍යානුකූල භාවය තහවුරු කිරීම සහ නව කුට්ටි සකස් කිරීම සඳහා පැවරී ඇති BTC පතල් කම්කරුවන් විමධ්‍යගත ජාලයක් හරහා BTC ජාලයේ ආරක්ෂාව සහතික කළේය.


වසර 13ක් පුරා විහිදෙන - සංවර්ධකයින්ගේ සිට හොඩ්ලර්ලා සිට වෙළෙන්දන් දක්වා පතල් කම්කරුවන් දක්වා වූ පුළුල් ප්‍රජා සහයෝගය සැලකිල්ලට ගෙන, BTC ජාලය ට්‍රිලියන 31.251 ක පතල් කැණීමේ දුෂ්කරතාවක් අත්කර ගත් හෙයින් මාස 10 ක ඓතිහාසික රැලියකට සාක්ෂි දරයි.


Bitcoin network difficulty. Source: Blockchain.comපතල් කැණීමේ දුෂ්කරතාවය BTC පරිසර පද්ධතිය ද්විත්ව වියදම් වැනි ජාල ප්‍රහාර වලින් ආරක්ෂා කරයි, එහිදී නරක ක්‍රියාකාරීන් BTC blockchain හරහා තහවුරු කරන ලද ගනුදෙනු ආපසු හැරවීමට උත්සාහ කරයි. විශාල පතල් කැණීමේ දුෂ්කරතා BTC ජාලය හරහා ගනුදෙනු තහවුරු කිරීම සඳහා පතල්කරුවන්ගෙන් ඉහළ ගණනය කිරීමේ බලයක් ඉල්ලා සිටී.


එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, BTC හි නවතම ජාල අපහසුතා ATH නිසා ප්‍රහාරකයන්ට  හැෂ් අනුපාතයෙන් 50% කට වඩා නියෝජනය කිරීම පාහේ කළ නොහැක්කකි. blockchain.com ට අනුව, BTC ජාලය ලියන අවස්ථාවේදී ටෙරාහාෂ්/තත්පර (TH/s) මිලියන 220.436ක් ඉල්ලා සිටී.


Bitcoin total hash rate. Source: Blockchain.com

ක්‍රිප්ටෝ ප්‍රජාවේ පවතින ඉලක්කගත ප්‍රහාර සහ සක්‍රීය වලස් වෙළඳපොළට සම්බන්ධ ගැටළු තිබියදීත්, BTC වඩාත් ඔරොත්තු දෙන blockchain ජාලය ලෙස දිගටම ස්ථානගත වේ.

Previous Post Next Post