දකුණු කොරියානු රජය metaverse හි මුල් ආයෝජකයෙකු බවට පත් වේ.

South Korean  metaverse

දැඩි Crypto නියාමන ස්ථාවරය සඳහා ප්‍රසිද්ධ ජාතියක් වන දකුණු කොරියාව, metaverse මත විශාල ඔට්ටු අල්ලයි. රජය විවිධ metaverse ව්‍යාපෘති සඳහා සෘජුවම won බිලියන 223.7 (ඩොලර් මිලියන 177.1) ආයෝජනය කරනු ඇත.


නව metaverse තාක්‍ෂණය සඳහා ආයෝජනය කිරීමට ගත් තීරණය දකුණු කොරියාව එසේ කළ පළමු ජාතික රජයන්ගෙන් එකක් බවට පත් කරයි. නැගී එන තාක්ෂණයන් සඳහා ආයෝජනය කිරීම සඳහා පිහිටුවා ඇති ‘ඩිජිටල් නව ගනුදෙනු’ වැඩසටහන යටතේ මෙම ආයෝජනය සිදු විය.


මෙම වැඩසටහන මෙහෙයවනු ලබන්නේ Lim Hyesook ගේ නායකත්වයෙන් යුත් රටේ විද්‍යා සහ තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය විසිනි. Hyesook metaverse "අවිනිශ්චිත විභවයන් සහිත හඳුනා නොගත් ඩිජිටල් මහාද්වීපයක්" ලෙස හැදින්විමෙන්  metaverse තාක්ෂණයේ පෙරමුණ ගැනීමට රජය දක්වන උනන්දුව පෙන්නුම් කරයි.


ජාතික අරමුදල ප්‍රථමයෙන් භාවිතා කරනු ලබන්නේ පුරවැසියන්ට විවිධ රජයේ යෝජනා ක්‍රම සහ සේවාවන්ට ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ සලසන නාගරික මට්ටමේ metaverse වේදිකාවක් ගොඩනැගීමට බව CNBC වාර්තා කරයි.


මෙටාවර්ස් ව්‍යාපෘති සඳහා දකුණු කොරියානු රජය ආයෝජනය කිරීම අනෙකුත් ජාතීන් ද එය අනුගමනය කිරීමට පොළඹවනු ඇත.


දකුණු කොරියානු රජය මෙටාවර්ස් කෙරෙහි දක්වන උනන්දුව පිළිබඳ වාර්තා ප්‍රථම වරට පැමිණියේ පෙබරවාරි මාසයේදී ප්‍රධාන සිල්ලර වෙළෙන්දන් දෙදෙනෙකු පාරිභෝගික අත්දැකීම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ වේදිකාවන් සඳහා මෙටාවර්ස් සහ කෘතිම බුද්ධි ඒකාබද්ධ කිරීම දියත් කළ අවස්ථාවේදීය.

 

Previous Post Next Post