යුරෝපීය සංගමය තුළ Bitmex වෙත පිවිසීම රුසියානුවන්ට තහනම් කර ඇත.

Russians banned from accessing Bitmex within European Union

විශාලතම cryptocurrency හුවමාරුවක් වන BitMEX රුසියාවට එරෙහි යුරෝපීය සම්බාධක වලට අනුකූල වීම වැඩි කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින්නේ එහි රුසියානු පරිශීලකයින් සඳහා විශාල සීමාවන් බලාත්මක කිරීමට සූදානම් වීමෙනි.


BitMEX යුරෝපීය සංගමයේ විවිධ සීමාකාරී පියවරයන්ට අනුකූල වන පරිදි එහි සීමා සහිත අධිකරණ ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කරමින් සිටින බව සදහන් කර ඇත.


BitMEX ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව සඳුදා විද්‍යුත් තැපෑල හරහා ඉදිරියට එන වෙනස්කම් පිළිබඳව බලපෑමට ලක්විය හැකි පරිශීලකයින් කණ්ඩායමකට දැනුම් දුන්නේය.


දැක ඇති විද්‍යුත් තැපෑලකට අනුව, රුසියානු පුරවැසියන්ට හෝ පදිංචිකරුවන්ට 2022 ජූලි 11 වැනිදායින් පසු යුරෝපා සංගමයෙන් BitMEX සේවාවන් වෙත ප්‍රවේශ වීමට නොහැකි වනු ඇත. එයින් අදහස් වන්නේ එවැනි පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ ගිණුමට ලොග් වීමට හෝ වෙතින් කිසිදු සේවාවකට ප්‍රවේශ වීමට නොහැකි වනු ඇති බවයි.


නව සීමා කිරීම් රුසියානු පුරවැසියන්ට හෝ යුරෝපා සංගමයේ හෝ ස්විට්සර්ලන්තයේ පදිංචිකරුවන් වන යුරෝපා සංගමයෙන් BitMEX සේවාවන් වෙත ප්‍රවේශ වන පදිංචිකරුවන්ට අදාළ නොවේ. රුසියාවෙන් පිටත වෙසෙන යුරෝපා සංගමයේ හෝ ස්විට්සර්ලන්තයේ ද්විත්ව පුරවැසියන්ට ද බලපෑමක් ඇති නොවන බව විද්‍යුත් තැපෑල සඳහන් කරයි.


"ඔබ යුරෝපා සංගමයේ හෝ ස්විට්සර්ලන්තයේ පදිංචිකරුවෙකු නම් හෝ යුරෝපා සංගමයේ හෝ ස්විට්සර්ලන්තයේ ද්විත්ව පුරවැසියෙකු නම් සහ රුසියාවෙන් පිටත පදිංචිව සිටින්නේ නම්, ඔබට නිදහස් කිරීමක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අමතර තොරතුරු ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර යුරෝපා සංගමයෙන් අපගේ සේවාවන් වෙත ප්‍රවේශ වීම දිගටම කරගෙන යා හැක" යනුවෙන් ප්‍රකාශය පවසයි.


මෙම පියවර යුරෝපා සංගමයෙන් BitMEX වෙත ප්‍රවේශ වන අතරතුර ඕනෑම නීත්‍යානුකූල පුද්ගලයින් වෙනුවෙන් වෙළඳාම් කරන පුද්ගලයින් ඇතුළුව සියලු වර්ගවල වෙළඳුන් ඉලක්ක කරයි, එසේම රුසියාවේ ස්ථාපිත නීතිමය පුද්ගලයින්, ඔවුන්ගේ වෙළඳුන් EU වෙතින් සේවාවන් ලබා ගනී.


රුසියාවෙන් BitMEX සේවාවන් වෙත පිවිසෙන රුසියානු පාරිභෝගිකයින්ට කිසිදු බලපෑමක් මෙම නිවේදනය පෙන්වා දෙන්නේ නැත.

 

Previous Post Next Post