2024 දී සියලුම බැංකු හරහා digital ruble නිකුත් කිරීමට රුසියාව සැලසුම් කරයි.

Russia plans to roll out digital ruble across all banks in 2024


රුසියානු බැංකුව, මහ බැංකු ඩිජිටල් මුදල් ඒකකය (CBDC) ඉදිරියට ගෙන ඒම සඳහා අඛණ්ඩව කටයුතු කරමින් සිටින අතර, වසර කිහිපයකින් නිල digital ruble එළිදැක්වීමක් සැලසුම් කරයි.


රුසියානු බැංකුවේ නවතම මුදල් ප්‍රතිපත්ති යාවත්කාලීනයට අනුව, අධිකාරිය 2024 දී සියලුම බැංකු සහ ණය ආයතන digital ruble වේදිකාවට සම්බන්ධ කිරීමට පටන් ගනී. 2024 මාර්තු මාසයේදී රට ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමට අපේක්ෂා කරන බැවින් එය රුසියාවට වැදගත් වසරක් වනු ඇත. සහ වත්මන් ජනාධිපති Vladimir Putinට  නැවත තේරී පත්වීමට ව්‍යවස්ථාපිත අයිතිය ඇත.


එම කාලය වන විට, මහ බැංකුව "සැබෑ මුදල්" ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් ගනුදෙනුකරුවන්ට ගනුදෙනු අත්හදා බැලීම් මෙන්ම ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් ව්‍යාපාරයට සහ ව්‍යාපාරයෙන් ගනුදෙනුකරුවන්ට බේරුම්කරණ පරීක්ෂණ සම්පූර්ණ කිරීමට අපේක්ෂා කරයි.


2023 දී, රුසියානු බැංකුව සීමිත සහභාගිවන්නන් විසින් වෙළඳාම් සඳහා digital ruble මත පදනම් වූ ස්මාර්ට් කොන්ත්‍රාත්තු පිළිබඳ බීටා පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට ද අදහස් කරයි.


වසරින් වසර නව විවිධ අත්හදා බැලීම් සහ විශේෂාංග අගුළු හරිමින් ක්‍රමානුකූලව CBDC එළිදැක්වීම ඉදිරියට ගෙන යාමට අපේක්ෂා කරන බව බැංකුව පෙන්වා දුන්නේය. ෆෙඩරල් භාණ්ඩාගාරය සුදානම් වූ වහාම digital ruble පාරිභෝගිකයාගෙන් රජයට, ව්‍යාපාරයෙන් රජයට, රජයෙන් පාරිභෝගිකයාට සහ රජයෙන් ව්‍යාපාරයට ගෙවීම් ද ඇතුළත් වනු ඇති බව රුසියානු බැංකුව පවසයි.


බැංකු නොවන මූල්‍ය අතරමැදියන්, මූල්‍ය වේදිකා සහ හුවමාරු යටිතල පහසුකම් ඒකාබද්ධ කිරීම සමඟින් 2025 වන විට digital ruble සඳහා නොබැඳි මාදිලිය හඳුන්වා දීමට මහ බැංකුව අපේක්ෂා කරයි.


"digital ruble හඳුන්වාදීමේ අදියර ක්රියාවලිය වෙළඳපල සහභාගිවන්නන්ට නව කොන්දේසි වලට අනුවර්තනය වීමට අවස්ථාව ලබා දෙනු ඇත" යනුවෙන් රුසියානු බැංකුව සඳහන් කළේය.


රුසියානු බැංකුව ඩිජිටල් මුදල් සමඟ දේශසීමා සහ විදේශ විනිමය මෙහෙයුම් සිදු කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේම ඩිජිටල් මුදල් සංවර්ධනය කරන අනෙකුත් මහ බැංකු සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරනු ඇති බව අධිකාරිය වැඩිදුරටත් පැවසීය.

 

Previous Post Next Post