කොරියානු නියාමකයින් Kimchi වාරිකයට බැඳී ඇති ඩොලර් බිලියන 6.5 ට වඩා වැඩි බැංකු විමර්ශනය කරයි.

Korean regulators investigate banks over $6.5B tied to Kimchi premium


Crypto මුදල් බේරුම් කරන සමාගම් සමඟ බැඳී ඇති සැක සහිත විදේශ ප්‍රේෂණ සඳහා ඩොලර් බිලියන 6.5ක පහසුකම් සැලසීමේ ඔවුන්ගේ භූමිකාව සම්බන්ධයෙන් දකුණු කොරියානු බැංකු විමර්ශනය කෙරේ.


Asia Times හි අගෝස්තු 15 වාර්තාවට අනුව, ජූනි මස අවසානයේ විදේශ ප්‍රේෂණ ගනුදෙනු සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් හඳුනා ගැනීමෙන් පසු මූල්‍ය අධීක්ෂණ සේවය (FSS) පසුගිය මාසයේ දකුණු කොරියානු බැංකු සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් කිරීමට නියෝග කළේය.


2021 ජනවාරි සහ 2022 ජූනි අතර කාලය තුළ විදේශයන්හි ප්‍රේෂණය කරන ලද ඩොලර් බිලියන 6.5 න් බහුතරයක් රටින් පිටතට යැවීමට පෙර ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු ගිණුම් වලින් ලැබුණු බව විමර්ශනයෙන් සොයා ගන්නා ලදී, සමහර කොරියානු සමාගම් "Kimchi වාරිකය (kimp)" ගසාකන බව අඟවයි.


Kimchi වාරිකය යනු විදේශ විනිමය හා සසඳන විට දකුණු කොරියානු විනිමයවල Crypto මුදල් මිලෙහි පරතරයයි. ආයෝජකයින් විදේශ විනිමය වලින් ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගෙන ඒවා දේශීය කොරියානු විනිමය මත විකුණා ලාභ ලබයි.


රටෙන් ප්‍රාග්ධන පියාසර කිරීම දිරිගන්වන බැවින් Kimchi වාරික වෙළඳාම ගැන නියාමකයින් සැලකිලිමත් වී ඇත.


දැනට, kimchi වාරිකය සාමාන්‍ය +3.37% හි පවතින නමුත්  market tracker  CryptoQuant අනුව පසුගිය අප්‍රේල් වන විට +20% ට වඩා වැඩි විය.


Shinhan බැංකුවේ සහ Woori බැංකුවේ වාර්තාවලට අනුව ප්‍රේෂණය කරන ලද මුදල්වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් මුලින්ම දේශීය ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුවලින් කොරියානු සමාගම්වල විවිධ ආයතනික ගිණුම් වෙත මාරු කර ඇත.


මෙම විශාල මුදල් ප්‍රේෂණ මගින් Kimchi වාරිකය ගසාකෑම සඳහා ආයෝජකයින් විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරන බවට රතු කොඩි මතු කර ඇති බව ප්‍රාදේශීය පුවත් ආයතනයක් වන Asia Times හි අගෝස්තු 15 වාර්තාවක දැක්වේ.


එවන මුදල් මුදල් විශුද්ධිකරණය සඳහා යොදවන බවට සැකයක් ද මතුව ඇති බව අගෝස්තු 14 වැනි දින KBS ප්‍රවෘත්ති සේවයට අනුව ප්‍රේෂණ සිදු කළ නම් නොකළ සමාගම්වල සේවකයින් කිහිප දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.


එතෙරට යවන ලද මුළු මුදල FSS විසින් මෙම කාරණය සොයා බලන ලෙස බැංකුවලට නියෝග කරන විට සොයා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වූවාට වඩා දෙගුණයකටත් වඩා වැඩිය. Asia Times වාර්තා කළේ, FSS  විසින් දේශීය බැංකු පිළිබඳ අතිරේක ස්ථානීය විමර්ශනයන් සිදුකිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතර එමඟින් ප්‍රේෂණය කර ඇති තවත් අරමුදල් අනාවරණය කර ගත හැකි බවයි.

 

Previous Post Next Post