ඩුබායි Blockchain.com කාර්යාලය සඳහා නියාමන අනුමැතිය ලබා දෙයි.

Dubai grants regulatory approval for Blockchain.com office: Report


Blockchain wallet සහ cryptocurrency හුවමාරු වේදිකාව Blockchain.com ඩුබායි හි අතථ්‍ය වත්කම් නියාමන අධිකාරිය VARA වෙතින් නියාමන අනුමැතිය ලබාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.


 Reuters හි සිකුරාදා වාර්තාවකට අනුව, VARA විසින් Blockchain.com ඩුබායි හි කාර්යාලයක් විවෘත කිරීමට ඉඩ සලසන ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලදී. ක්‍රිප්ටෝ සමාගම දැනට උතුරු ඇමරිකාව, යුරෝපය, දකුණු ඇමරිකාව සහ සිංගප්පූරුවේ කාර්යාල කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කරයි.ඩුබායි හි අගමැති සහ පාලක Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum විසින් මාර්තු   මාසයේ දී crypto නියාමනය සහ ඒ හා සම්බන්ධ නීතියක් ස්ථාපිත කිරීම ප්‍රකාශයට පත් කළ දා සිට, VARA විසින් Crypto.com, OKX සහ FTX අනුබද්ධිත ආයතන සඳහා එමිරේට් හි ක්‍රිප්ටෝ ආශ්‍රිත සේවාවන් සැපයීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇත. 2030 වන විට ඩුබායි වෙත අතථ්‍ය රැකියා 40,000කට වඩා ගෙන ඒම ඉලක්ක කරගත් මෙටාවර්ස් උපාය මාර්ගයක් ද ජුලි මාසයේදී Al Maktoum දියත් කළේය.

 

Previous Post Next Post