දකුණු කොරියාව Metaverse නියාමනය කිරීමේ උත්සාහයන් පුළුල් කරයි.

South Korea expands its efforts to regulate Metaverse


දකුණු කොරියාව Web3 සහ Metaverse හි ගොඩ නගා ගැනීම්  දිගටම කරගෙන යයි. තමන්ගේම metaverse පරිසර පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 200 කට ආසන්න මුදලක් ආයෝජනය කර “Metaverse Ethical Principles” ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසුව රටේ රජය දැන් “Metaverse Industry Promotion Law” සකස් කරමින් සිටී.


සැප්තැම්බර් 1 වන දින දේශීය මාධ්‍ය විසින් වාර්තා කරන ලද පරිදි, ව්‍යවසායක අතීතයක් ඇති ජාතික සභාවේ සාමාජිකයෙකු වන Heo Eun-ah, Web3 කර්මාන්තයට සහාය වීම සඳහා Metaverse කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන පනත බලාත්මක කිරීමට යෝජනා කළේය. තවත් ජාතික සභා මන්ත්‍රීවරු ගණනාවක් Eun-ah යෝජනාවට සහාය දැක්වූහ.


පනත් කෙටුම්පතට අනුව, සෘජුවම අග්‍රාමාත්‍යවරයාට යටත් Metaverse ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචන කමිටුව රටේ Metaverse සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කරන ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනු ඇති අතර විද්‍යා හා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අමාත්‍යවරයා සෑම වසර තුනකට වරක් අවසාන සැලැස්මක් නිර්වචනය කළ යුතුය.


පුද්ගලික පරිශීලකයින්ගේ දත්ත ආරක්ෂා කිරීම වැනි විශිෂ්ටතා නිර්ණායක තෘප්තිමත් කරන අතරම Metaverse වෙත තම මෙහෙයුම් මාරු කරන සමාගම් සඳහා දිරිගැන්වීම් ද පනත් කෙටුම්පත මගින් ඇඟවුම් කරයි.


විද්‍යා හා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ දත්ත වලට අනුව, Metaverse සම්බන්ධ ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති සඳහා රජයේ අයවැය 2023 දී වොන් බිලියන 195.4 (ඩොලර් මිලියන 140 ක් පමණ) කරා ළඟා වනු ඇත. පෙබරවාරි මාසයේදී අමාත්‍යාංශය වාර්තා කළේ වොන් බිලියන 223.7 (ඩොලර් මිලියන 186.7) වනු ඇති බවයි. පුළුල් කළ අතථ්‍ය ලෝකය යටතේ අතථ්‍ය ලෝක වේදිකාවට වෙන් කරනු ලැබේ.

 

Previous Post Next Post