කොරියානුවන්ට 2024 වන විට blockchain තාක්ෂණයෙන් ක්‍රියාත්මක වන ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් සඳහා ප්‍රවේශය ඇත.

Koreans to have access to blockchain-powered digital IDs by 2024


ජාතිය තවදුරටත් blockchain තාක්ෂණය වැලඳ ගන්නා බැවින් දකුණු කොරියානු රජය 2024  පමණ වන විට භෞතික කාඩ්පත් වෙනුවට blockchain-පාදක ඩිජිටල් හඳුනාගැනීම (ID) භාවිතා කිරීමට තම පුරවැසියන්ට ඉඩ ලබා දීමට කටයුතු කරයි.


Bloomberg හි ඔක්තෝබර් 17 වාර්තාවකට අනුව, රජයේ සැලසුමක් මඟින් අනාගතයේදී ජංගම උපාංග තුළ යෙදුමක් ලෙස ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් කාවැදී ඇති අතර එය භෞතික නේවාසික ලියාපදිංචි කාඩ්පත් වලට සමාන ආකාරයකින් ක්‍රියා කරයි.


ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් 2024 දී දියත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන අතර, මිලියන 45 ක් පමණ පුරවැසියන් වසර දෙකක් ඇතුළත තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමට අපේක්ෂා කරයි.


කොරියාවේ විද්‍යා හා තාක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති ආයතනයේ ආර්ථික විද්‍යාඥයෙකු වන Hwang Seogwon පැවසුවේ ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් මූල්‍ය, සෞඛ්‍ය සේවා, බදු සහ ප්‍රවාහනය සඳහා භාවිතා කළ හැකි බව වන අතර කොරියාවේ ඩිජිටල් රජයේ කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් Suh Bo Ram පැවසුවේ තාක්‍ෂණයෙන් ව්‍යාපාරවලට උපකාර කළ හැකි බවයි. තවමත් සම්පුර්ණයෙන්ම සබැඳිව සංක්‍රමණය වී ඇත.


මෙම සැලැස්ම මගින් රජය විමධ්‍යගත හැඳුනුම්පත් පද්ධතියක් අනුගමනය කරනු ඇත, එයින් අදහස් වන්නේ Suh ට අනුව භාවිතා කරන ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත, ඒවා භාවිතා කරන්නේ කෙසේද සහ කොතැනද යන්න ඇතුළු දුරකථනවල ගබඩා කර ඇති තොරතුරු වෙත රජයට ප්‍රවේශය නොමැති බවයි.


ඇමරිකානු think-tank වන Portulans ආයතනයට අනුව, ජීවිතයට, ව්‍යාපාරයට සහ රජයට තාක්‍ෂණය යෙදවීමේදී සියලු ජාතීන් අතර ප්‍රථම ස්ථානයට පත්වන තාක්‍ෂණික දැනුමැති ජාතියට එවැනි තාක්‍ෂණය අලුත් දෙයක් නොවනු ඇත.


එය රට තුළ ක්‍රියාත්මක වන පළමු බ්ලොක්චේන් පදනම් කරගත් ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත ද නොවනු ඇත.


2020 අගෝස්තු මාසයේදී, දකුණු කොරියානුවන් මිලියනයකට අධික පිරිසක් කොරියාවේ PASS smartphone  යෙදුම හරහා ක්‍රියාත්මක වන blockchain-බලයෙන් ක්‍රියාත්මක රියදුරු බලපත්‍රයක් ලබා ගෙන ඇත.


2020 සැප්තැම්බරයෙන් ටික කලකට පසු, දකුණු කොරියානු රජයේ ආයතනයක් - Korea Internet & Security Agency (KISA) - සමාන පද්ධතියක් මත නියමු පරීක්ෂණ ආරම්භ කරන ලදී.

 

Previous Post Next Post