ජපන් නියාමකයින් Crypto නීති ලිහිල් කර කාසි ලැයිස්තුගත කිරීම පහසු කරයි.

Japanese regulators loosen crypto laws and make it easier to list coins


ජපානයේ  Crypto  වත්කම් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පාලන ආයතනය වන Japan Virtual and Crypto Assets Exchange Association, රට තුළ ක්‍රිප්ටෝ නීති තවදුරටත් ලිහිල් කිරීමේ සැලසුම් පිළිබඳ ලේඛන නිකුත් කළේය.


Bloomberg  වාර්තාවකට අනුව, මෙම වසරේ දෙසැම්බර් මස මුලදී, අථත්‍ය කාසි ලැයිස්තුගත කිරීම සඳහා දැනටමත් බලයලත් හුවමාරු සඳහා ලිහිල් පිරික්සුම් ක්‍රියාවලියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සංගමයට අවශ්‍ය වේ. කෙසේ වෙතත්, මෙය ජපන් වෙළඳපොළට අලුත් නොවන ටෝකන සඳහා අදාළ වේ.


නියාමකයින්ට 2024 මාර්තු වන විට වෙළඳපොළට අලුතින් නිකුත් කරන ලද කාසි සඳහා පවා දීර්ඝ පූර්ව-පරීක්‍ෂණ ක්‍රියාවලිය මුළුමනින්ම අහෝසි කළ හැකිය. මෙම අවස්ථාවට මූලික කාසි හෝ හුවමාරු දීමනා හරහා නිකුත් කරන ලද ටෝකන ද ඇතුළත් විය හැකි බව සංගමයේ උප සභාපති Genki Oda ගේ අදහස්වලට අනුව සදහන් විය.


සංගමයේ නවතම නිවේදනය ගැන Oda මෙසේ පැවසීය.


"නවතම පියවර ජපානයේ ක්‍රිප්ටෝ වත්කම් වෙලඳපොල පුනර්ජීවනය කිරීමට උපකාරී වනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු."


ජපන් නියාමකයින්ගේ මෙම නව පියවර පැමිණෙන්නේ දේශීය ක්‍රිප්ටෝ දර්ශනය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සහ ආරම්භකයින්ට දොරට පය තැබීම පහසු කිරීමේ අපේක්ෂාවෙනි.


 

Previous Post Next Post