යුරෝපා සංගම් නියාමකයින් රුසියානු Crypto ගිණුම් වලින් දේශසීමා ගෙවීම් සිදුකිරීම තහනම් කරයි.

EU regulators ban cross-border payments from Russian crypto accounts


ඔක්තෝබර් 6 වන දින නිකුත් කරන ලද නිවේදනයක, යුක්රේනයේ දීර්ඝ හා මෑත කාලීන ගැටුම් හේතුවෙන් යුරෝපා සංගමය රුසියාවට එරෙහිව තවත් සම්බාධක මාලාවක් හඳුන්වා දුන්නේය.


නව සම්බාධකවලට රුසියානුවන් සහ යුරෝපා සංගමය අතර දේශසීමා Crypto ගෙවීම් සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම ප්‍රකාශය තුළ, "පසුම්බියේ ප්‍රමාණය කුමක් වුවත්, සියලුම ගුප්ත-වත්කම් පසුම්බි, ගිණුම් සහ භාරකාර සේවා" සියල්ල මෙම තහනම් කිරීමට ඇතුළත් වේ.


යුක්‍රේනියානු භූමිය රුසියාව විසින් ඈඳාගැනීමේ ප්‍රතිචාරයක් ලෙස නව සම්බාධක ස්ථාපනය කරන ලද්දේ යුරෝපියානු සංගමය "ව්‍යාජ" ජනමත විචාරණයක් ලෙස හඳුන්වන ලබන, හමුදා බලමුලු ගැන්වීම සහ න්‍යෂ්ටික උත්සන්න කිරීමේ තර්ජන සමගිනි.
 

Previous Post Next Post