දකුණු කොරියානු නියාමකයින් Crypto ආශ්‍රිතව සිදුවන වංචා වැලැක්වීම සදහා දඬුවම් දැඩි කිරීමට කටයුතු කරයි.

South Korean regulators aim to toughen crypto fraud punishments


පසුගිය කාලයේ Terra  බිඳවැටීමෙන් පසු, දකුණු කොරියානු නීති සම්පාදකයින් අථත්‍ය වත්කම්වල - එනම් ඩිජිටල් මුදල්වල - සහ කර්මාන්තයේ අසාධාරණ වෙළඳ ක්‍රියා සඳහා දැඩි දඬුවම් ලබා දීම සඳහා ආයෝජකයින්ගේ ආරක්ෂාව කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින්, නීති සම්පාදනය වේගවත් කිරීමට අදහස් කරයි.


ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවලට අනුව, මූල්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව (FSC) සහ ජාතික සභාව ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුව අධීක්‍ෂණය කිරීමේදී අනාවරණය නොකළ තොරතුරු භාවිතය, මිල හැසිරවීම සහ වංචාව වැනි අසාධාරණ වෙළෙඳ පිළිවෙත් නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ දඬුවම් කිරීමට මූල්‍ය බලධාරීන්ට හැකි වන පනතක් සම්මත කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටී.


ව්‍යවස්ථාව ඉක්මන් වන ස්වභාවයක් දරයි - දැනටමත් ජාතික සභාව තුළ ක්‍රිප්ටෝ සහ ඩිජිටල් වත්කම් සම්බන්ධයෙන් විවිධ යෝජනා 14 ක් සංසරණය වන අතර අභිලාෂකාමී විස්තීර්ණ ඩිජිටල් වත්කම් මූලික පනත සෑදීමේ දී, මෙය 2023 සිට ආයෝජකයින්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කළ යුතුය.


ජාතික සභාවේ නම් සඳහන් නොකළ නිලධාරියෙකු පුවත්පත්වලට පැවසුවේ:


"එක්සත් ජනපදයේ, සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව (SEC) පුළුල් පරාසයක බලතල ක්‍රියාත්මක කරන බැවින්, වෙනම නීති සම්පාදනයකින් තොරව අතථ්‍ය වත්කම්වල අසාධාරණ වෙළඳාමට දඬුවම් කළ හැකි නමුත් කොරියාවේ අදාළ නීති සම්පාදනය අත්‍යවශ්‍ය වේ."


විවිධ අක්‍රමිකතා සඳහා නිශ්චිත දඬුවම් පිළිබඳ විස්තර නොමැති අතර, ඒවා සාම්ප්‍රදායික මූල්‍ය කර්මාන්තයේ මට්ටමට සමාන මට්ටමකින් අධීක්ෂණය සහ දඬුවම් සමමුහුර්ත කිරීම සඳහා සැලසුම් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.


 

Previous Post Next Post