2025 වන විට CBDC දියත් කිරීම වේගවත් කිරීම සඳහා පකිස්ථානය නව නීති දියත් කරයි.

Pakistan launches new laws to expedite CBDC launch by 2025


ලොව පුරා සිටින නියාමකයින් මහ බැංකු ඩිජිටල් මුදල් (CBDCs) දකින්නේ Crypto මුදල් බලගන්වන තාක්ෂණයන්හි මූල්‍ය ශක්තිය උරුම කර ගනිමින් fiat හි හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීමේ මාර්ගයක් ලෙස ය. 2025 වන විට CBDC දියත් කිරීම සහතික කිරීම සඳහා නව රෙගුලාසි ප්‍රකාශයට පත් කරමින් පාකිස්තානය මෙම ලැයිස්තුවට එක් විය.


පකිස්ථාන රාජ්‍ය බැංකුව (SBP) ඉදිරි වසර තුන තුළ CBDC කාලානුරූපව නිකුත් කිරීම සහතික කිරීම සඳහා - ඩිජිටල් ගෙවීම් උපකරණ ලබා දෙන බැංකු නොවන ආයතන - ඉලෙක්ට්‍රොනික මුදල් ආයතන (EMIs) සඳහා නව නීති අත්සන් කළේය. ප්‍රාදේශීය මාධ්‍ය Arab News වලට අනුව නව රෙගුලාසි සැලසුම් කිරීමට ලෝක බැංකුව පාකිස්තානයට සහය දක්වා ඇත.


CBDC දියත් කිරීම සඳහා කාලානුක්‍රමික පිළිපැදීමට අමතරව, පාරිභෝගික ආරක්ෂාව සහ වාර්තා කිරීමේ අවශ්‍යතා සැලකිල්ලට ගනිමින් මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදයට  එරෙහිව මුල්‍යකරණය වැළැක්වීමේ පියවරයන් රෙගුලාසි මගින් සහතික කෙරේ.


Global CBDC initiatives overview. Source: Atlantic Council


රාජ්‍ය බැංකුව, SBP, CBDC නිකුත් කිරීම සඳහා EMI සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කරනු ඇත. නිවේදනය අතරතුර මුදල් අමාත්‍ය Azad Umar ප්‍රකාශ කළේ ඩිජිටල් ආර්ථිකය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේදී EMI භාවිතා කිරීම සයිබර් ආරක්ෂණ තර්ජන වලින් මූල්‍ය ආයතන ආරක්ෂා කරන බවයි. SBP හි නියෝජ්‍ය ආණ්ඩුකාර Jameel Ahmad සදහන් කළේ CBDC, fiat-ප්‍රේරිත දූෂණය සහ අකාර්යක්ෂමතාව මැඩලීමට අපේක්ෂා කරන බවයි. ඔවු පැවසුවේ:


"මෙම සුවිශේෂී රෙගුලාසි වල විවෘතභාවය, තාක්‍ෂණය භාවිතා කිරීම සහ අපගේ මූල්‍ය පද්ධතිය ඩිජිටල්කරණය සඳහා SBP හි කැපවීම පිළිබඳ සාක්ෂියකි."


වේගවත් නියාමන පරිසරයක් ආරම්භ කිරීම, CBDC මුල පිරීම් පර්යේෂණ හා දියත් කිරීමට සක්‍රීයව සම්බන්ධ වන රටවල් 100 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් අතරට පාකිස්තානය ස්ථානගත කරයි.

Previous Post Next Post