යුක්රේනියානු ඔසුසල් Binance Pay හරහා Crypto ගෙවීම් සක්‍රීය කරයි.

Ukrainian pharmacies enable crypto payments via Binance Pay


යුක්රේනයේ ෆාමසි දැනට පවතින යුද්ධය මධ්‍යයේ ඩිජිටල් ගෙවීම් වැලඳ ගනිමින් සිටින අතර, ප්‍රධාන දේශීය ෆාමසි දාමයක් Bitcoin වැනි Crypto මුදල් වලින් ගනුදෙනු කිරීමට ගෙවීම් සක්‍රීය කරයි.

යුක්රේනයේ විශාලතම ෆාමසි දාමයක් වන ANC Pharmacy, සම්බන්ධතා රහිත crypto ගෙවීම් සේවාව හරහා Cryptocurrency ගෙවීම් ආරම්භ කිරීමට Binance Ukraine සමඟ හවුල් වී ඇත.


ජනවාරි 3 සිට, ANC Pharmacy සිය පාරිභෝගිකයින්ට ඔසුසැල් නිෂ්පාදන අන්තර්ජාලය හරහා මිලදී ගැනීමේදී ක්ෂණික ගෙවීම් සමඟ ඉදිරියට යාමට හැකියාව ලබා දී ඇති බව ෆාමසි දාමය අඟහරුවාදා නිල වශයෙන් නිවේදනය කළේය.


ANC Pharmacy යුක්රේනය පුරා ඔසුසල් 1,000 කට වඩා ක්‍රියාත්මක වන අතර, තමන්ගේම මාර්ගගත ඔසුසැල් සේවාවක් පවත්වාගෙන යයි. නිල නිවේදනයකට අනුව, Binance Pay ගෙවීම් මුලින් Kyiv හි ෆාමසිවල සිදු කෙරේ.


නව ගෙවීමේ විශේෂාංගය ANC ඔසුසල්වල මෙන්ම ANC Pharmacy මගින් ක්‍රියාත්මක වන Kopiyka සහ Shara වැනි ෆාමසි වෙළඳසැල් වලද ලබා ගත හැක. "ANC, Kopiyka සහ Shara ක්‍රිප්ටෝ පිළිගත් යුරෝපයේ පළමු ඔසුසල්" යනුවෙන් නිල නිවේදනයේ දැක්වේ.


ANC ෆාමසිවල ක්‍රිප්ටෝ ගෙවීමක් සමඟ ඉදිරියට යාමට, පරිශීලකයින් Binance යෙදුම බාගත කර ANC.ua වෙබ් අඩවියට යා යුතුය. අන්තර්ජාලය හරහා ඇණවුම් කිරීමට නිෂ්පාදනයක් තෝරා ගැනීමෙන් පසු, පරිශීලකයින්ට Binance Pay සේවාව භාවිතයෙන් ගෙවීමට සහ කැමති ෆාමසියකින් ඇණවුම ලබා ගැනීමට හැකි වේ.

 

Previous Post Next Post