බ්‍රසීලයේ පැරණිතම බැංකුව Crypto භාවිතයෙන් පදිංචිකරුවන්ට තම බදු ගෙවීමට ඉඩ සලසයි.

Brazil’s oldest bank allows residents to pay their taxes using crypto


ප්‍රධාන බ්‍රසීලියානු බැංකුවක් බදු ගෙවන්නන්ට Crypto මුදල් භාවිතයෙන් ඔවුන්ගේ හිඟ මුදල් පියවීමට නව සහ පහසු විකල්පයක් ඉදිරිපත් කරයි.


බ්‍රසීලියානු බැංකුවක් වන Banco do Brasil විසින් පෙබරවාරි 11 දින ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ප්‍රකාශයකට අනුව, බ්‍රසීලියානු බදු ගෙවන්නන්ට බ්‍රසීලියානු පදනම් වූ crypto සමාගමක් වන Bitfy සමඟ ඒකාබද්ධ මුලපිරීමකින්, Crypto සමඟ ඔවුන්ගේ බදු බිල් ගෙවීමට දැන් "හැකිය".


එය පාරිභෝගිකයින්ට ලබා දෙන පහසුවට අමතරව, ඒ හරහා “ජාතික ආවරණය” සමඟ ඩිජිටල් වත්කම් පරිසර පද්ධතිය භාවිතය සහ ප්‍රවේශය “පුළුල්” කළ හැකි බව සදහන් කළේය.


Bitfy හි නිර්මාතෘ සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී Lucas Schoch තවදුරටත් පැවසුවේ “නව ඩිජිටල් ආර්ථිකය වාසිවලින් පිරි අනාගතයක් සඳහා උත්ප්‍රේරකයක්” බවයි.


බ්‍රසීලයේ නිල මුදල් ඒකකය වන Reais තෝරාගත් ක්‍රිප්ටෝ මුදල බවට පරිවර්තනය වෙමින් බදු විස්තර ප්‍රදර්ශනය වන බැවින් crypto භාවිතා කරන්නන් සරල ක්‍රියාවලියක් අත්විඳින බව ප්‍රකාශ විය.


බදු ගෙවන්නන් බ්‍රසීලයේ ජනප්‍රිය ගෙවීම් ක්‍රමයක් වන "ticket" යන අර්ථය ඇති "a boleto" ගෙවන ආකාරය හා සමානව තීරු කේතයක් පරිලෝකනය කිරීමෙන් ඔවුන්ගේ බදු බිල්පතට ප්‍රවේශ වනු ඇත.

 

Previous Post Next Post