ඉන්දියානු සිල්ලර වෙළඳ දාමයක් වන Reliance Retail, CBDC ගෙවීම් සඳහා සහාය ලබා දෙයි.

Indian retail chain rolls out support for CBDC payments in stores: Report


ඉන්දියාවේ විශාලතම සිල්ලර වෙළඳ ජාලයක් වන Reliance Retail, එහි එක් ගබඩා මාර්ගයක  ගෙවීම් කටයුතු සදහා ඩිජිටල් රුපියල පිළිගැනීම ආරම්භ කර ඇති බවත්, එහි සියලුම ව්‍යාපාර වෙත ව්‍යාප්ත කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවත් නිවේදනය කළේය.


Tech Crunch හි වාර්තාවක, සමාගම පැවසුවේ මහ බැංකු ඩිජිටල් මුදල් (CBDC) සහය දැනටමත් එහි රසැති ගබඩා රේඛාව වන Freshpik වෙත ලබා දී ඇති බවයි. මීට අමතරව, එය රටේ CBDC රදවා තබා ගැනීම ඉදිරියට ගෙන යා හැකි පියවරක් වන එහි සියලුම දේපල වෙත ඩිජිටල් රුපියල සඳහා වන සහයෝගය පුළුල් කරන බව සමාගම සඳහන් කළේය.


Reliance Retail හි විධායකයෙකු වන V Subramaniam පෙන්වා දුන්නේ මහ බැංකු ඩිජිටල් මුදල් පිළිගැනීම ඉන්දියානු පාරිභෝගිකයින්ට "තේරීමේ බලය" පිරිනැමීමේ සමාගමේ දැක්මට අනුකූල වන බවයි. මෙම මුලපිරීම මඟින් සමාගමට තම වෙළඳසැල් තුළ විකල්ප ගෙවීමේ ක්‍රමයක් ලබා දීමට ඉඩ සලසන බව විධායකය අවධාරණය කළේය.


වාර්තාවට අනුව, Reliance Retail CBDC සඳහා සහයෝගය ලබා දීම සඳහා ICICI බැංකුව, Kotak Mahindra බැංකුව සහ fintech සමාගම වන Innoviti Technologies සමඟ හවුල් විය. ඩිජිටල් රුපියල සමඟ ගෙවීමට තෝරා ගන්නා පාරිභෝගිකයින්ට ඔවුන්ගේ ගෙවීම සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා QR කේතයක් ලැබෙනු ඇත.

 

Previous Post Next Post