ඉතාලිය ChatGPT අවහිර කරයි, සැක සහිත උල්ලංඝනයන් විමර්ශනය කරයි.

Italy Blocks ChatGPT, Investigates Suspected Violations

ඉතාලි දත්ත ආරක්ෂණ අධිකාරිය නිවේදනය කර ඇත්තේ කෘත්‍රිම බුද්ධි chatbot ChatGPT  තාවකාලිකව අවහිර කරන බවත් දත්ත රහස්‍යතා රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කිරීම් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන බවත්ය. 


ChatGPT සඳහා වගකිව යුතු එක්සත් ජනපද සමාගම වන OpenAI, ඉතාලි පරිශීලකයින් සඳහා දත්ත සැකසීම වහාම සීමා කිරීමට නියෝග කර ඇත. මෙම තීරණය පැමිණෙන්නේ මාර්තු 20 වන දින AI වේදිකාවේ සිදු වූ දත්ත උල්ලංඝනයට ප්‍රතිචාරයක් වශයෙනි.එපමනක් නොව, ඉතාලි දත්ත ආරක්ෂණ අධිකාරිය පෙන්වා දී ඇත්තේ OpenAI පරිශීලකයින්ගෙන් රැස් කරන දත්ත සම්බන්ධයෙන් විනිවිදභාවයක් නොමැති බවයි. OpenAI විසින් එහි ඇල්ගොරිතම පුහුණුව අතරතුර පුද්ගලික දත්ත විශාල වශයෙන් එකතු කිරීම සහ ගබඩා කිරීම සාධාරණීකරණය කිරීම සඳහා නීතිමය පදනමක් නොමැතිකම ද නියෝජිතායතනය අවධාරණය කළේය. අතිරේකව, නියෝජිතායතනය ChatGPT මගින් සපයන ලද තොරතුරු සහ දත්ත අතර නොගැලපීම් හඳුනාගෙන ඇති අතර, එය පුද්ගලික දත්ත සැකසීමේදී සාවද්‍ය භාවයට හේතු විය හැක.


ඉතාලි දත්ත ආරක්ෂණ අධිකාරිය ChatGPT හි අභ්‍යන්තර දත්ත ආරක්ෂණ රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කිරීමක් ගැන ද අවධානය යොමු කළේය. ChatGPT භාවිතය වයස අවුරුදු 13 ට වැඩි පරිශීලකයින්ට සීමා වුවද, පරිශීලකයාගේ වයස තහවුරු කිරීමට යෙදුම තුළ යාන්ත්‍රණයක් නොමැති බව නියෝජිතායතනය සඳහන් කළේය. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, බාල වයස්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ සංජානන වර්ධනයට අහිතකර ලෙස බලපෑ හැකි නුසුදුසු ප්‍රතිචාර ලැබිය හැකි බවද  ඔවුන් අවධාරණය කළේය.

Previous Post Next Post