ඩොලර් බිලියන 3.3 ක් Silicon Valley බැංකුවේ සිරවී ඇති බව, Circle තහවුරු කිරීමත් සමග USDC මිල පහත වැටේ.

USDC price drops as Circle confirms $3.3 billion locked up in Silicon Valley bank

මාර්තු 9 වෙනිදා, USD Coin (USDC) නිකුත් කරන්නා වන Circle,  Silicon Valley Bank (SVB) වෙතින් ඩොලර් බිලියන 3.3 ක් ආපසු ගැනීමට උත්සාහ කළේය. කෙසේ වෙතත්, Circle හට සම්පූර්ණ මුදලම ආපසු ගැනීමට නොහැකි වූ අතර, එය විකුණා දැමීමක් සිදු වූ අතර එමඟින් USDC හි මිල එහි $1 ට වඩා පහත වැටීමට හේතු විය. මාර්තු 11 දින, Circle විසින් wire මාරු කිරීම් සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාවට නංවා නොමැති බවත්, රක්ෂිත බැංකුවක් වන SVB හි USDC සංචිත ඩොලර් බිලියන 3.3 ක් පවතින බවත්  ෆෙඩරල් තැන්පතු රක්‍ෂණ සංස්ථාව තහවුරු කළේය.TradingView හි දත්ත පෙන්නුම් කරන්නේ පහත දැක්වෙන පරිදි හෙළිදරව් වූ වහාම USDC මිල පහත වැටුණු බවයි.Source: CoinMarketCap


මේ වන විට USDC 7.33% කින් පහත වැටී $ 0.926 ට ගනුදෙනු වෙමින් පවතී. Circle හි ප්‍රධාන උපාය මාර්ග නිලධාරී සහ ගෝලීය ප්‍රතිපත්ති ප්‍රධානියා වන Dante Disparte, එක්සත් ජනපද ආර්ථිකය තුළ Silicon Valley Bank (SVB) හි තීරණාත්මක කාර්යභාරය අවධාරණය කර ඇත. ෆෙඩරල් හි ගලවා ගැනීමේ සැලැස්මක් නොමැතිව SVB අසාර්ථක වීම ව්‍යාපාර, බැංකු සහ ව්‍යවසායකයින්ට සැලකිය යුතු ප්‍රතිවිපාක ඇති කළ හැකි අතර ආර්ථිකයට පුළුල් බලපෑමක් ඇති කළ හැකි බවට ඔහු අනතුරු අඟවා ඇත.


On-Chain දත්ත පෙන්නුම් කරන්නේ ඔවුන්ගේ නිරාවරණය අවම කිරීම සඳහා Circle පැය 8ක් තුළ ඩොලර් බිලියන 1.4 ක USDC පමණ ප්‍රමාණයක් මුදා ගත් බවයි. Coinbase සහ Jump Trading ඇතුළු අනෙකුත් Crypto සමාගම් ද එය අනුගමනය කර ඔවුන්ගේ නිරාවරණය අඩු කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස පිළිවෙලින් USDC වලින් ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 850 සහ ඩොලර් මිලියන 138 දක්වා මුදා ගත්හ.
 

Previous Post Next Post