ජනාධිපති අපේක්ෂක Ron DeSantis, Bitcoin ආරක්ෂා කිරීමට පොරොන්දු වෙයි.

Presidential Candidate Ron DeSantis Vows To Protect Bitcoin

Florida හි වත්මන් ආණ්ඩුකාර Ron DeSantis 2024 එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරනය සඳහා ඔහුගේ අපේක්ෂකත්වය නිල වශයෙන් නිවේදනය කර ඇති අතර තේරී පත් වුවහොත් Bitcoin "ආරක්ෂා කිරීමට" කටයුතු කරන බවට සදහන් කර ඇත.

මැයි 24 වන දින, Ron DeSantis ඔහුගේ නිවේදනයේ සජීවී Twitter විකාශනයක් පැවැත් වූ අතර, Twitter ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී Elon Musk ඇතුළු ශ්‍රාවකයින් 520,000 ක් පමණ ඒ සදහා සම්බන්ද විය. ව්‍යාපාරික ධනපති David Sacks විසින් මෙය මෙහෙයවන ලදී.

ඔහුගේ නිවේදනය අතරතුර, DeSantis ප්‍රකාශ කළේ ජනාධිපති ලෙස, Bitcoin වැනි ක්‍රියාකාරකම්වල නියැලීමේ හැකියාව ආරක්ෂා කිරීමට ප්‍රමුඛත්වය දෙන බවයි. ඔහු cryptocurrency හා සම්බන්ධ ආවේනික අවදානම් පිළිගත් නමුත් ඒ ගැන උනන්දුවක් දක්වන අය දැනුවත් හා දැනුවත් තීරණ ගැනීමට හැකියාව ඇති පුද්ගලයින් බවද අවධාරණය කළේය.


ඔහුගේ නිවේදනය අතරතුර, Florida ආණ්ඩුකාරවරයා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව (SEC) සහ Crypto මුදල් කර්මාන්තය අතර පවතින අධිකරණ ආරවුල ගැන ද සඳහන් කළේය.

කෙසේ වෙතත් සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාවේ වත්මන් සභාපති Gary Gensler, ක්‍රිප්ටෝ අවකාශය නියාමනය කිරීමට තම ආයතනයට බලය ඇති බවට නිරන්තරයෙන් තර්ක කර ඇත.
Previous Post Next Post