නියාමන පරීක්ෂාවන් මධ්‍යයේ Binance එක්සත් රාජධානියේ ලියාපදිංචිය අවලංගු කරයි.

Binance Cancels UK Registration Amid Regulatory Scrutiny


Binance, Crypto මුදල් හුවමාරුව, ලොව පුරා වැඩිවන නියාමන පීඩනය හේතුවෙන් සැලකිය යුතු වෙලඳපොලවල් වලින් ඉවත් වීම නිසා එය දිගින් දිගටම පසුබෑමකට ලක් වෙමින් තිබේ.


ඒත් සමගම එක්සත් රාජධානියේ පිහිටි Binance හි අනුබද්ධිත Binance Markets Limited (BML), මූල්‍ය හැසිරීම් අධිකාරියේ (FCA) ලියාපදිංචිය නිල වශයෙන් අවලංගු කර ඇත.


මෙම ලියාපදිංචිය අවලංගු කිරීමෙන් පසුව, නියාමන ආයතනය විසින් එහි නිල වෙබ් අඩවියේ සදහන් කර ඇති පරිදි, එක්සත් රාජධානිය තුළ කිසිදු සේවාවක් පිරිනැමීමට Binance හි කිසිදු ආයතනයකට FCA විසින් අවසර දී නොමැත.


Binance ගේ ඉල්ලීම මත BML හි අවසරයන් නිල වශයෙන් අවලංගු කර ඇති බව FCA වාර්තා කර ඇති අතර, එම ක්‍රියාවලිය 2023 මැයි 30 වන දින අවසන් කර ඇත.


Binance හි උප කලාපීය කළමනාකරු Ilir Laro සදහන් කළේ, FCA සමඟ BML ලියාපදිංචිය අවලංගු කිරීම, එක්සත් රාජධානියේ සහ යුරෝපයේ Binance හි මෙහෙයුම් සදහා කිසිදු ප්‍රතිවිපාකයක් නොමැති බවයි.


Laro අවධාරණය කළේ BML කිසි විටෙකත් එක්සත් රාජධානිය තුළ කිසිදු නියාමනය කළ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකම්වල නිරත වී නොමැති බවයි. එබැවින්, එහි ලියාපදිංචිය අවලංගු කිරීම Binance හි මෙහෙයුම් හෝ එක්සත් රාජධානියේ සපයනු ලබන සේවාවන්ට බලපා නොමැති බව වැඩි දුරටත් සදහන් කළේය. 

Previous Post Next Post