බෙලරුසියාව P2P Crypto මුදල් ගනුදෙනු තහනම් කිරීමට සැලසුම් කරයි.

Belarus Plans to Ban P2P Crypto Currency Transactions

බෙලාරුසියානු විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් මෑතකදී Bitcoin වැනි Crypto මුදල් සම්බන්ධ peer-to-peer (P2P) ගනුදෙනු තහනම් කිරීම අරමුණු කරගත් නීතිමය වෙනස්කම් හඳුන්වා දීමට උත්සාහ කරන බව නිවේදනය කළේය. ජූලි 2 වන දින නිකුත් කරන ලද Telegram නිල ප්‍රකාශයක, අමාත්‍යාංශය විසින් තනි P2P Crypto හුවමාරු තහනම් කරන නව නීති සම්පාදනය කිරීමට එහි සැලසුම් අනාවරණය කළේය.

අමාත්‍යාංශය මෙම ක්‍රියාව සාධාරණීකරණය කළේ බෙලරුසියාවේ සයිබර් අපරාධ ඉහළ මට්ටමක පවතින බව පෙන්වා දෙමිනි. ඔවුන්ගේ වාර්තාවට අනුව, 2023 ජනවාරි මාසයේ සිට "නීති විරෝධී ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු සේවා" සැපයීමට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් 27 දෙනෙකුට එරෙහිව දේශීය නඩු පවරන්නන් දැනටමත් පියවර ගෙන ඇත. 

peer-to-peer (P2P) Cryptocurrency සේවාවන් බොහෝ සෙයින් සොයන වංචාකරුවන් විසින් ඒවා විශුද්ධිකරණය කිරීමට සහ සොරකම් කරන ලද අරමුදල් පරිවර්තනය කිරීමට භාවිතා කරන අතර, අපරාධ ක්‍රියාකාරකම්වලට සම්බන්ධ සංවිධායකයින්ට සහ සහභාගිවන්නන්ට මුදල් මාරු කිරීමට පහසුකම් සැලසෙන බව අමාත්‍යාංශය අවධාරණය කරයි.

මෙම නීති විරෝධී හැසිරීමට එරෙහිව සටන් කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස, P2P Crypto මුදල් ගනුදෙනුවල නිරත වීමෙන් පුද්ගලයන් සීමා කරන දැඩි පියවරයන් හඳුන්වා දීමට අමාත්‍යාංශය අදහස් කරයි. ඒ වෙනුවට, පුද්ගලයන්ට බෙලරුස් Hi-Tech Park (HTP) අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ලියාපදිංචි හුවමාරු හරහා පමණක් Crypto මුදල් හුවමාරු කිරීමට අවසර දෙනු ලැබේ. P2P ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරු හා සම්බන්ධ නීති විරෝධී ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ඇති හැකියාව සීමා කරන වඩාත් නියාමනය කළ පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම මෙහි අරමුණයි.

Previous Post Next Post