ඊශ්‍රායලය, හමාස් පරිත්‍යාග අපේක්ෂා කරන Crypto ගිණුම් අත්හිටුවයි.

Israel freezes crypto accounts seeking Hamas donations


හමාස් සංවිධානයට සහය දැක්වීම සඳහා සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල පරිත්‍යාග ඉල්ලා සිටි බව කියන Crypto ගිණුම් අත්හිටුවීමට ඊශ්‍රායලය පියවර ගෙන ඇත.


"තොරතුරු වලට අනුව, යුද්ධය පුපුරා යාමත් සමඟ, හමාස් ත්‍රස්තවාදී සංවිධානය සමාජ ජාල වල අරමුදල් රැස් කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කළ අතර, Crypto මුදල් ඔවුන්ගේ ගිණුම්වලට තැන්පත් කරන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේය" යනුවෙන් පොලිස් ප්‍රකාශයක් සදහන් කරයි.


ඊට ප්‍රතිචාර වශයෙන්, ඊශ්‍රායල පොලිස් සයිබර් ඒකකය සහ ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය මෙම Crypto මුදල් ගිණුම් හඳුනාගෙන කැටි කිරීමට කඩිනමින් ක්‍රියා කළේය. Binance Crypto මුදල් හුවමාරුව, මෙම ක්‍රියාවලිය සඳහා සහාය ලබා ලබා දී ඇති අතර, මෙම මුදල් රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයට හරවා යැවීමට කටයුතු කර ඇත.


කෙසේ වෙතත්, මෙම ප්‍රකාශය මගින් කැටි කළ ගිණුම් සංඛ්‍යාව හෝ මෙම මෙහෙයුමේදී අත්අඩංගුවට ගත් Crypto මුදල්වල සම්පූර්ණ වටිනාකම පිළිබඳව නිශ්චිත තොරතුරු සපයන්නේ නැත.

 

Previous Post Next Post