සමීක්ෂණයකට අනුව, 2024 දී Bitcoin ETF අනුමත කරනු ඇතැයි විශ්වාස කරන්නේ මූල්‍ය උපදේශකයින්ගෙන් 39% ක් පමණි.

Only 39% of financial advisers believe a Bitcoin ETF will be approved in 2024

එක්සත් ජනපදයේ Spot Bitcoin හුවමාරු-වෙළඳාම් අරමුදල (ETF) අනුමත කිරීම කෙරෙහි බොහෝ ක්‍රිප්ටෝ හිමියන් අතර අපේක්ෂාව තිබියදීත්, ETF නිකුත් කරන්නා Bitwise විසින් මෑතකදී පවත්වන ලද සහ ජනවාරි 4 වන දින ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද සමීක්ෂණයකින් පෙන්නුම් කරන්නේ මූල්‍ය විශේෂඥයින් කණ්ඩායමක් අතර අශුභවාදී හැඟීමක් ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත්  එක්සත් ජනපදය පදනම් වූ මූල්‍ය උපදේශකයින්ගෙන් 39% ක් පමණ වත්මන් වර්ෂය තුළ Bitcoin ETF අනුමත කිරීම පිළිබඳව ශුභවාදී බව සමීක්ෂණයෙන් හෙළි වේ. 

සමීක්ෂණය ලියාපදිංචි ආයෝජන උපදේශකයින් (RIAs), මූල්‍ය සැලසුම්කරුවන්, ආයතනික ආයෝජකයින් සහ wirehouse නියෝජිතයින් ඇතුළුව රට පුරා සිටින මූල්‍ය උපදේශකයින්ට ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කළේය. එහිදී Bitcoin හුවමාරු-වෙළඳාම් අරමුදල (ETF) අනුමත කිරීමේ කාලරාමුව පිලිබද ඔවුන්ගේ අපේක්ෂාවන් ගැන විමසූ විට, "2024" වසර තෝරා ගත්තේ 39% ක් පමණි.


පවතින සංශයවාදය තිබියදීත්, සමීක්ෂණයට ලක් වූ උපදේශකයින් බහුතරයක් තවමත් Bitcoin ETF අනුමත කිරීම අපේක්ෂා කරයි. 22% ක් 2025 දී අනුමැතිය පුරෝකථනය කළ අතර 24% "2025 න් පසු" අනුමැතිය පුරෝකථනය කළහ. මෙම ප්‍රක්ෂේපනය ක්‍රියාවට නැංවූයේ නැතත්, 2023 දී අනුමැතිය ලැබෙනු ඇතැයි කුඩා 2%ක් විශ්වාස කළහ. සියල්ල ගත් කල, මෙම ප්‍රතිචාර වලින් පෙන්නුම් කරන්නේ ප්‍රතිචාර දැක්වූවන්ගෙන් 87% ක් තුල අවසානයේ ETF අනුමත කරනු ඇතැයි යන විශ්වාසය ඇති බවයි.


Previous Post Next Post