ජපන් ගම්මානය වයස්ගත පුද්ගලයින්ට උපකාර කිරීම සඳහා NFT වෙත හැරේ.

Japanese village turns to NFTs to help older adults


ජපානයේ Niigata කඳුකරයේ පිහිටා ඇති හුදකලා ගම්මානයක් වන Yamakoshi, එහි වයස්ගත ජනතාවට සහය දැක්වීම සහ නඩත්තු කිරීම අරමුණු කරගත් මුලපිරීමක් සදහා දිලීර නොවන ටෝකන (NFTs) විකිණීම හරහා “ඩිජිටල් පුරවැසියන්” 1,700 ක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.


ප්‍රදේශවාසීන් විසින් මෙහෙයවනු ලබන Neo-Yamakoshi Village ව්‍යාපෘතිය Nishikigoi NFT එකතුව කළමනාකරණය කරයි, එය  koi carp ගේ විචිත්‍රවත් නමින් නම් කර ඇත.


මෙම ඩිජිටල් වත්කම Yamakoshi ගම්මානයේ "ඩිජිටල් පුරවැසියන්" සඳහා හඳුනාගැනීමක්  ලෙස  බාවිත වන අතර ගමේ DAO-කළමනාකරනය කරන ලද ඡන්ද ක්‍රියාවලීන් සඳහා සහභාගී වීමට හැකි වන පාලන ටෝකනයක් වේ.


ජපාන පර්යේෂණ සහ උපදේශන සමාගමක් වන Yuri සමූහයේ නව වාර්තාවකට අනුව, ව්‍යාපෘතිය 2021 දී දියත් කළ දින සිට Nishikigoi NFT අලෙවිය හරහා ඩොලර් 423,000 කට වඩා වැඩි මුදලක් රැස් කර ඇත.


තවද ප්‍රාදේශීය පාසල් ළමුන් සඳහා ක්‍රීඩා දිනයක් සංවිධානය කිරීම වැනි ප්‍රජා මුලපිරීම් සඳහා ආදායම යොමු කර ඇත.

 

FTX Japan පෙබරවාරි 21 සිට Liquid වේදිකාව හරහා වත්කම් ආපසු ගැනීම් ආරම්භ කරන බව නිවේදනය කරයි.

Previous Post Next Post