තායිලන්තය 2022 මුල් භාගයේදී Crypto සඳහා ( Red lines ) "නව නියාමන රාමුවක්" අර්ථ දැක්වීමට.

 

අවදානම් අවම කිරීම සහ ආයෝජක ආරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා තායිලන්ත රජය Bitcoin (BTC) වැනි ගුප්තකේතන මුදල් සඳහා නව නියාමන රාමුවක් සකස් කරමින් සිටී.

තායිලන්ත බැංකුව (BoT) ජනවාරි මාසයේ දී Crypto කර්මාන්තය සඳහා "Red lines" නිර්වචනය කරන උපදේශන පත්‍රිකාවක් නිකුත් කරනු ඇත, ආණ්ඩුකාර Sethaput Suthiwartnarueput දෙසැම්බර් 14 වන දින Bangkok Post සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී පැවසීය.

"මුල්‍ය නවෝත්පාදනයට ඉඩ දීම සහ අවදානම් කළමනාකරණය අතර නිවැරදි සමතුලිතතාවයක් ඇති කර ගැනීමට අපට අවශ්‍ය බව" නිලධාරියා ප්‍රකාශ කළේය. දැනට "අවදානම් අඩු අගයක්" ඇති බැවින් නව නීති මගින් පාරිභෝගිකයින්ට ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂාවක් සපයනු ඇත, Sethaput පැවසීය.

Crypto කර්මාන්තයට විශේෂිත වූ සීමාවන් පෙන්වා දීමට මහ බැංකුව තායි සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව සහ මුදල් අමාත්‍යාංශය සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, "Crypto මුදල් ගෙවීමේ මාධ්යයක් බවට පත් විය නොහැක,Sethaput සඳහන් කළේය.

පළාත් පාලන ආයතන ඩිජිටල් වත්කම් ආයෝජන නිෂ්පාදනයක් ලෙස පිළිගත හැකි වුවද, ඒවායේ අධික අස්ථාවරත්වය මූල්‍ය පද්ධතියට අවදානම් ඇති කරන බව ආණ්ඩුකාරවරයා අවධාරණය කළේය. අනාගත මූල්‍ය සුරැකුම්පත් සඳහා නිසි ආරක්ෂණ ක්‍රම අනුගමනය කිරීමට බලධාරීන් සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.cointelegraph

Previous Post Next Post