ඉන්දියානු පොලිස් කොමසාරිස් Crypto වංචාවලට එරෙහිව මහජන අනතුරු ඇඟවීමක් කරයි.

 

ඉන්දියාවේ හයිද්‍රාබාද් නගර පොලිසිය විසින් සංවිධානය කරන ලද උත්සවයකදී අතිරේක පොලිස් කොමසාරිස් Shikha Goel  විසින් ඉන්දියානු පුරවැසියන්ට Cyber අපරාධවල වැඩිවීම ගැන අනතුරු ඇඟවීය, Crypto මුදල් අනවසර පුද්ගලික මුදල් පසුම්බි වෙත මාරු නොකරන ලෙස යෝජනා කළේය.

ලාභදායී ආයෝජන අවස්ථා, නීත්‍යානුකූල නොවන බැංකු හුවමාරු කිරීම් සහ Crypto මුදල් වැනි ආයෝජකයින් රැවටීමට වංචාකරුවන් විසින් සක්‍රියව භාවිතා කරන විවිධ ක්‍රම Goel ඉස්මතු කළේය. ඉන්දියානු Crypto භාවිතා කරන්නන්ගේ වර්ධනය පිළිගනිමින් Goel තවදුරටත් මෙසේ පැවසීය.

“ඔවුන් [වංචාකරුවන්] ඔබෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ඔබේ Crypto මුදල් විස්තර බෙදා ගන්නා ලෙසයි. ඔබ එය ඔබේ මුදල් පසුම්බියට දැමූ පසු මුදල් රැගෙන යනු ඇත. cointelegraph


 

Previous Post Next Post