පාකිස්තානයේ මහ බැංකුවට Crypto තහනම් කිරීමට අවශ්‍ය බව වාර්තා වේ.

 

පාකිස්තානයේ රාජ්‍ය බැංකුව (SBP) පාකිස්තානයේ සියලුම Crypto මුදල් ගනුදෙනු තහනම් කිරීමට උත්සාහ කරන බව වාර්තා වේ.

පකිස්තානයේ සින්ද් මහාධිකරණය විසින් රට තුළ ඇති Crypto මුදල්වල නීතිමය තත්ත්වය සම්බන්ධ නඩු විභාගයක් පැවැත්වූ බව වාර්තා වන අතර, එහිදී SBP ඇතුළු පකිස්ථාන බලධාරීන් කිහිප දෙනෙකු විසින් Bitcoin (BTC) වැනි Crypto මුදල් නීති විරෝධී බවත් ඒවා භාවිතා කළ නොහැකි බවත් තර්ක කරමින් අධිකරණයට ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

ප්‍රාදේශීය ප්‍රවෘත්ති නාලිකාවක් වන Samaa TV ට අනුව, ලේඛනයේ Crypto මුදල් තහනම් කිරීමට තීරණය කර ඇති චීනය සහ සෞදි අරාබිය ඇතුළුව අවම වශයෙන් රටවල් 11 ක් උපුටා දක්වා ඇත. පකිස්ථානු මහ බැංකුව, Crypto මුදල් ක්‍රියාකාරකම් තහනම් කිරීමට පමණක් නොව, Crypto හුවමාරු වලට එරෙහිව දඩුවම් පැනවීමටද අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටි බව වාර්තා වේ.

Previous Post Next Post