තුන්වන විශාලතම whale, Bitcoin උපන්දිනය BTC 456 ක මිලදී ගැනීමක් සමඟ සමරයි.

 

දාමයේ ආරම්භය සනිටුහන් කළ Bitcoin (BTC) blockchain හි උත්පත්ති කොටස නිර්මාණය වී දැන් වසර 13ක් ගතවී ඇත. මෙම අවස්ථාව සැමරීම සඳහා, තුන්වන විශාලතම Bitcoin whale අලුත් අවුරුදු නිවාඩුවෙන් පසු නැවත පැමිණෙන බව පෙනෙන අතර, ඔහු හෝ ඇය 2022 පළමු සැලකිය යුතු මිලදී ගැනීම සම්පූර්ණ කර ඇත.

Bitinfocharts හි දත්ත වලට අනුව, ජනවාරි 4 වන දින, තුන්වන විශාලතම Bitcoin ලිපිනය ඩොලර් 46,363 ක සාමාන්ය මිලකට BTC 456 එකතු කරන ලදී, එය ඩොලර් මිලියන 21 කට සමාන වේ.


 මෙම ලිපිය ලියන අවස්ථාව වන විට, whale සතුව ඩොලර් බිලියන 5.6 කට වඩා වටිනා BTC 120,845.57 ක් ඇත. දරන්නාගේ අනන්‍යතාවය අභිරහසක්ව පවතී, නමුත් ආයතනය වත්මන් මිල අස්ථාවරත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම භාවිතා කරන බව පෙනේ. Bitcoin පසුගිය පැය 24 තුළ 1.7% සහ පසුගිය සතිය තුළ 8.9% පහත වැටී ඇති අතර, දැනට ඩොලර් 46,603 කට පමණ වෙළඳාම් වේ.cointelegraph


Bitcoin ( whales ) තල්මසෙකු යනු Bitcoin විශාල ප්‍රමාණයක් ඇති පුද්ගලයින් හෝ ආයතන වෙත යොමු වන Crypto  මුදල් පදයකි. ( whales ) තල්මසුන් ප්‍රමාණවත් තරම් Crypto මුදල් රඳවාගෙන සිටින අතර ඔවුන්ට මුදල් තක්සේරු කිරීම් හැසිරවීමේ හැකියාව ඇත.Previous Post Next Post