2018 වසරේ සිට සෑම වසරකම ජනවාරි මුල් සතියේ Bitcoin 7% සිට 36% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

 

සමහර Crypto වෙළඳපල විශ්ලේෂකයින් "වසරේ පළමු සතිය" ලෙස Alex Krüger පවසන්නේ Crypto වෙළදපල සැලකිය යුතු මට්ටමින් ඉහල යන බවයි.

Krüger දෙසැම්බර් 29 ට්වීට් එකකින් පෙන්වා දුන්නේ පසුගිය වසර හතර පුරා අඛණ්ඩව, Bitcoin (BTC) ජනවාරි පළමු සතිය තුළ 2018 සහ 2021 අතර 7% සිට 36% දක්වා ධනාත්මක ප්‍රතිලාභ භුක්ති විඳ ඇති බවයි.

ජනවාරි මුල සඳහා ඔහුගේ ශුභවාදී දැක්ම පැමිණෙන්නේ, Real Vision ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී Raoul Pal ගේ  හැඟීම්වලට අනුකූලව පෙනෙන ශක්තිමත් “අරමුදල් ගලා ඒම” පිළිබඳ ඔහුගේ අපේක්ෂාවෙනි. Pal  දෙසැම්බර් 27 වැනි දින Youtube සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී කියා සිටියේ Bitcoin හි විකිණීම අවසන් වී ඇති බවත්, ආයතනික ප්‍රාග්ධනය වෙළඳපොලේ නැවත ආයෝජනය කරන විට ජනවාරි ශක්තිමත් ආරම්භයක් ඇති බවත් විශ්වාස කරන බවයි.cointelegraph

 

 

Previous Post Next Post