චීනයේ Shanghai හි සංවර්ධන සැලැස්මට metaverse ඇතුළත් වේ.

 

චීනයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන Shanghai, ඉදිරි වසර පහ තුළ මහජන සේවාවන්හි metaverse භාවිතා කිරීමට ක්‍රම සොයමින් සිටී.

Shanghai නාගරික ආර්ථික හා තොරතුරු තාක්ෂණ කොමිසමේ විද්‍යුත් තොරතුරු කර්මාන්තය සඳහා පස් අවුරුදු සංවර්ධන සැලැස්ම ගවේෂණය සඳහා මායිම් හතරක් ලැයිස්තුගත කර ඇති අතර ඒවායින් එකක් metaverse වේ.

CNBC වාර්තාවකට අනුව, මහජන සේවා, ව්‍යාපාරික කාර්යාල, සමාජ විවේකය, කාර්මික නිෂ්පාදන, නිෂ්පාදන ආරක්ෂාව සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්‍රීඩා වල metaverse භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා පත්‍රය ඉල්ලා සිටියේය. සංවේදක, තත්‍ය කාලීන අන්තර්ක්‍රියා සහ blockchain තාක්‍ෂණය වැනි යටින් පවතින තාක්ෂණයන් වැඩිදුර අධ්‍යයනය කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම දිරිමත් කිරීමට කොමිෂන් සභාව සැලසුම් කරයි.

මෑත වසරවලදී නව තාක්‍ෂණය කෙරෙහි චීනයේ උනන්දුව නොසැලී ඇති අතර, මහ බැංකු ඩිජිටල් මුදල් ඒකකයක් (CBDC) පිහිටුවීමට දරන උත්සාහය සහ ( virtual ) අතථ්‍ය yuan සඳහා  digital biometric hardware wallets පසුම්බි භාවිතා කිරීම CBDC නිකුත් කිරීමේ ප්‍රමුඛයා ලෙස එය තහවුරු කර ඇත. cointelegraph

Previous Post Next Post