ණය නිකුත් කිරීම සඳහා Crypto හුවමාරු Kraken මගින් නව NFT වෙළඳපොළක්.

 

Kraken නිර්මාතෘ සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී Jesse Powell මෑතකදී  Bloomberg ප්‍රවෘත්ති සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී බෙදාහදා ගත්තේ Crypto හුවමාරුව මඟින් පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ NFT වලට එරෙහිව අරමුදල් ණයට ගැනීමට හැකි වන පරිදි දිලීර නොවන ටෝකන් (NFT) වෙළඳපොළක් දියත් කරන බවයි.

සමාගම 2022 මුල් භාගයේදී NFT අවකාශයට ඇතුළු වීමට සැලසුම් කර ඇති අතර NFT හි ඈවර කිරීමේ අගය තීරණය කිරීමට සහ එය ණයක් සඳහා ඇපයක් ලෙස තැබිය හැකි විශේෂාංගය එක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව Powell පැහැදිලි කළේය.


Previous Post Next Post